kreth

Blacta (...) duo significat... Eciam blacta sumitur pro quodam genere muris habitante in imis terre et in cavernis terre proprie dicitur vlg. kreth 1442 WokRacz 55r

Wyraz hasłowy Kret Hasło konkordancji Blatta
Wyraz(y) w transliteracji kreth Podstawa glosowania blacta
Język wyrazu obcego łaciński
1695

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 55
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 11

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kret (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) kret
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 9.12.2023 r.