pothczosz

Betha duo significat Vno modo est secunda litera grecorum Alio modo est secundus caulis qui crescit post abscisionem primorum olerum Wersus litera betha sequens est beta caulisque secundus [[versus pothczosz]] vlg. pothczosz 1442 WokRacz 52v

Wyraz hasłowy Podczos Hasło konkordancji Beta
Wyraz(y) w transliteracji pothczosz Podstawa glosowania betha
Język wyrazu obcego łaciński
1696

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 52
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 7

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Podczos (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) podczos
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.