frierka

Inde proca (...) mulier inverecunda proprie frierka 1440 RozPaul 213v

Wyraz hasłowy Fryjerka Hasło konkordancji Proca
Wyraz(y) w transliteracji frierka Podstawa glosowania proca
Język wyrazu obcego łaciński
1701
Komentarz paleograficzny W rozariuszu Proca pod hasłem Procax.
Tekst trudno czytelny z powodu uszkodzenia rękopisu.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 213
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 6

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Fryjerka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) fryjerka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.