pokelsznacz

<D>elabi pokelsznacz XV p. post. RozOss I 66ra

Wyraz hasłowy Pokiełznąć Hasło konkordancji Delabi
Wyraz(y) w transliteracji pokelsznacz Podstawa glosowania <d>elabi
Język wyrazu obcego łaciński
1703

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 66
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 24

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pokiełznąć (czasownik)
Forma (w transkrypcji) pokiełznąć
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.