przypathnyenye

<D>evolucio id est emolimentum vlg. przypathnyenye XV p. post. RozOss I 67vb

Wyraz hasłowy Przypadnienie Hasło konkordancji Devolutio
Wyraz(y) w transliteracji przypathnyenye Podstawa glosowania <d>evolucio, emolimentum
Język wyrazu obcego łaciński
1704

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 67
Folio/kolumna vb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 13

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przypadnienie (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) przypadnienie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.