*onacza

Caligale vlg. *onacza 1442 WokRacz 61r

Wyraz hasłowy Onuca Hasło konkordancji Caligale
Wyraz(y) w transliteracji *onacza Podstawa glosowania caligale
Język wyrazu obcego łaciński
1709
Komentarz paleograficzny W rękopisie błędnie onacza zamiast onucza czy onvcza.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 61
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 14

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Onuca (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) onuca
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 15.06.2024 r.