sząba

Canapus est quoddam genus seminis inde canopeus auis vlg. sząba 1442 WokRacz 63r

Wyraz hasłowy Zięba Hasło konkordancji Canapeus
Wyraz(y) w transliteracji sząba Podstawa glosowania canopeus
Język wyrazu obcego łaciński
1714

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 63
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 7

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Zięba (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) zięba
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.