pyrz

Cardo (…) est quedam herba colonis nociva vlg. pyrz 1442 WokRacz 65v

Wyraz hasłowy (Perz) Hasło konkordancji Cardo II
Wyraz(y) w transliteracji pyrz Podstawa glosowania cardo
Język wyrazu obcego łaciński
1742

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 65
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 17

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Perz) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Pyrz
Forma (w transkrypcji) pyrz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Bibliografia

Rostafiński J. 1900: Średniowieczna historia naturalna w Polsce, cz. I, Kraków.
Rostafiński J. 1900: Słownik polskich imion rodzajów oraz wyższych skupień roślin poprzedzony historyczną rozprawą o źródłach, Kraków.
SłśCz, t. II.
Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1953: Rośliny polskie. Opisy i klucze do oznaczania wszystkich gatunków roślin naczyniowych (...), Warszawa. /LW/

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 4.03.2024 r.