ynnochodnik

<D>extrarius est equs quidam et dicitur a verbo dextro (...) id est per dextram ducere vlg. ynnochodnik XV p. post. RozOss I 67vb

Wyraz hasłowy Innochodnik Hasło konkordancji Dextrarius
Wyraz(y) w transliteracji ynnochodnik Podstawa glosowania <d>extrarius
Język wyrazu obcego łaciński
1743

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 67
Folio/kolumna vb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 26-27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Innochodnik (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) innochodnik
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.