nyevmernoscz

<D>istamparancia vlg. nyevmernoscz XV p. post. RozOss I 71rb

Wyraz hasłowy Nieumierność Hasło konkordancji Distemperantia
Wyraz(y) w transliteracji nyevmernoscz Podstawa glosowania <d>istamparancia
Język wyrazu obcego łaciński
1744
Komentarz paleograficzny W wyrazie <D>istamparantia nad drugim a jest jeden łuczek dla skrótów na ra oraz na n.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 71
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 16-17

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Nieumierność (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) nieumierność
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14 (poprawiono istamperancia na <D>istemperancia).

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 1.12.2023 r.