dzelcza

<D>iuiduus vlg. dzelcza XV p. post. RozOss I 71va

Wyraz hasłowy Dzielca Hasło konkordancji Dividuus
Wyraz(y) w transliteracji dzelcza Podstawa glosowania <d>iuiduus
Język wyrazu obcego łaciński
1747

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 71
Folio/kolumna va
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 35

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dzielca (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) dzielca
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 24.06.2024 r.