szyvy

Canus (…) proprie szyvy 1442 WokRacz 62r

Wyraz hasłowy Siwy Hasło konkordancji Canus
Wyraz(y) w transliteracji szyvy Podstawa glosowania canus
Język wyrazu obcego łaciński
1751

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 62
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 24

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Siwy (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) siwy
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.