nyesgodnoscz

Disconuenientia vnbequemkeyt nyesgodnoscz ca 1500 WokLub 41v

Wyraz hasłowy Niezgodność Hasło konkordancji Disconvenientia
Wyraz(y) w transliteracji nyesgodnoscz Podstawa glosowania disconuenientia
Język wyrazu obcego łaciński
1754

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 41
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Niezgodność (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) niezgodność
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 51.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 51.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.