payeczina

Sabatum per simplex b est tela ipsius aranee vlg. payeczina 1440 RozPaul 231v

Wyraz hasłowy Pajęczyna Hasło konkordancji Sabatum
Wyraz(y) w transliteracji payeczina Podstawa glosowania sabatum, tela aranee
Język wyrazu obcego łaciński
1755
Komentarz paleograficzny Tekst niewyraźny, zapisany na górnym marginesie.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 231
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - górny margines
Wiersz 1

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pajęczyna (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) pajęczyna
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ten cytat z błędnym datowaniem 1444.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.