korczak

Discus est scutella que olim [e]scus dicebatur sed nunc discus quia fercula apponat eyn teler korczak uel krzynow ca 1500 WokLub 41v

Wyraz hasłowy Korczak Hasło konkordancji Discus
Wyraz(y) w transliteracji korczak Podstawa glosowania discus
Język wyrazu obcego łaciński
1756
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosa korczak. na p. marg. tym samym atramentem uel krzynow.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 41
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 5

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Korczak (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) korczak
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 32.
Polski wyraz korczak nie oddaje dokładnie znaczenia łac. discus 'misa, talerz'.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 32.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.