sczygyelek

Cardinellus est auis quedam vlg. sczygyelek 1442 WokRacz 65v

Wyraz hasłowy Szczygiełek Hasło konkordancji Carduelis
Wyraz(y) w transliteracji sczygyelek Podstawa glosowania cardinellus
Język wyrazu obcego łaciński
1765

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 65
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 21

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Szczygiełek (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) szczygiełek
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.