bobr

Castor fuit vnus filiorum iouis et pollux fuit frater eius per quos antiqui iurabant Eciam castor est quoddam animal sc. bobr 1442 WokRacz 66r

Wyraz hasłowy Bóbr Hasło konkordancji Castor
Wyraz(y) w transliteracji bobr Podstawa glosowania castor
Język wyrazu obcego łaciński
1768

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 66
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 21

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Bóbr (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) bobr
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Bibliografia

Brehm A. E. [1935-6]: Życie zwierząt, t. II, Warszawa.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.