Dolcovi

Cauernatus perforatus uel cavernis plenus vlg. dolcovi 1442 WokRacz 68r

Wyraz hasłowy Dołkowy Hasło konkordancji Cavernatus
Wyraz(y) w transliteracji Dolcovi Podstawa glosowania cauernatus
Język wyrazu obcego łaciński
1770

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 68
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dołkowy (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) dołkowy
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W SI wydrukowano ze skrótem RozRacz 68r.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 13.06.2024 r.