dzelcza

Diuiduus vlg. dzelcza 1442 WokRacz 91r

Wyraz hasłowy Dzielca Hasło konkordancji Dividuus
Wyraz(y) w transliteracji dzelcza Podstawa glosowania diuiduus
Język wyrazu obcego łaciński
1771

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 91
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 18

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dzielca (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) dzielca
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.