roslozycz

Disponere bestellen oder ordinirn inde dispositio roslozycz ca 1500 WokLub 41v

Wyraz hasłowy Rozłożyć Hasło konkordancji Disponere
Wyraz(y) w transliteracji roslozycz Podstawa glosowania disponere
Język wyrazu obcego łaciński
1776

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 41
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 36

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Rozłożyć (czasownik)
Forma (w transkrypcji) rozłożyć
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 86.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 86.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 26.02.2024 r.