czelestny

Corporalis vlg. czelestny 1442 WokRacz 82v

Wyraz hasłowy (Cielesny) Hasło konkordancji Corporalis
Wyraz(y) w transliteracji czelestny Podstawa glosowania corporalis
Język wyrazu obcego łaciński
1792

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 82
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 4–5

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Cielesny) (przymiotnik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Cielestny
Forma (w transkrypcji) cielestny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 11.12.2023 r.