powszedny

Cottidianus vlg. powszedny 1442 WokRacz 83r

Wyraz hasłowy Powszedni Hasło konkordancji Cottidianus
Wyraz(y) w transliteracji powszedny Podstawa glosowania cottidianus
Język wyrazu obcego łaciński
1794

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 83
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 4

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Powszedni (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) powszedni
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 23.06.2024 r.