dzagyl

Angelica est nomen herba quedam dicitur dzagyl et est multum vtilis... contra venenum sumptum XV p. post. RozKap 15r

Wyraz hasłowy (Dzięgiel) Hasło konkordancji Angelica
Wyraz(y) w transliteracji dzagyl Podstawa glosowania angelica
Język wyrazu obcego łaciński
1797
Komentarz paleograficzny Na prawym marg. k. 15 r, inną ręką, ale niewiele późniejszą.
Początek a w glosie nakłada się na drugą literę z.
Wykropkowany tekst to pro, skreślone przez pisarza, i idem, mylnie tu napisane, bo do niczego nie nawiązuje.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 15
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 25

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Dzięgiel) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Dzięgil
Forma (w transkrypcji) dzięgil
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawców.
Por. Rost.: Dzięgil.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.