zolv

Bufo (...) est nomen vermis venenosi... Item bufo est rana terrestris al. zolv 1450 RozKap 30v

Wyraz hasłowy Żółw Hasło konkordancji Bufo
Wyraz(y) w transliteracji zolv Podstawa glosowania bufo
Język wyrazu obcego łaciński
1806
Komentarz paleograficzny Zapis na lewym marg. inną ręką.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 30
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 15

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Żółw (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) żołw
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawców.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.