lyg

Clepsedra id est instrumentum per quod licor in vas mittitur vlg. lyg 1442 WokRacz 75v

Wyraz hasłowy Lej Hasło konkordancji Clepsydra
Wyraz(y) w transliteracji lyg Podstawa glosowania clepsedra
Język wyrazu obcego łaciński
1830

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 75
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 31

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Lej (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Lij
Forma (w transkrypcji) lij
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.07.2024 r.