cholebka

Cvnus cholebka cvnabulum idem 1442 WokRacz 84v

Wyraz hasłowy Kolebka Hasło konkordancji Cunus
Wyraz(y) w transliteracji cholebka Podstawa glosowania cvnus, cvnabulum
Język wyrazu obcego łaciński
1834

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 84
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 12

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Kolebka (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Cholebka
Forma (w transkrypcji) cholebka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 29.11.2023 r.