brona

Dentelia dentenia uel dentalia sunt rostra uel dentes aratri id est womeris vlg. brona 1442 WokRacz 87r

Wyraz hasłowy Brona Hasło konkordancji Dentalia
Wyraz(y) w transliteracji brona Podstawa glosowania dentelia, dentenia, dentalia
Język wyrazu obcego łaciński
1838

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 87
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 16

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Brona (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) brona
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 7.12.2023 r.