nyenaloszny

Diswetus vlg. nyenaloszny 1442 WokRacz 91r

Wyraz hasłowy Nienałożny Hasło konkordancji Desuetus
Wyraz(y) w transliteracji nyenaloszny Podstawa glosowania diswetus
Język wyrazu obcego łaciński
1841

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 91
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 3

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Nienałożny (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) nienałożny
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.