przypadnyenye

Deuolucio vlg. przypadnyenye 1442 WokRacz 87v

Wyraz hasłowy Przypadnienie Hasło konkordancji Devolutio
Wyraz(y) w transliteracji przypadnyenye Podstawa glosowania deuolucio
Język wyrazu obcego łaciński
1842

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 87
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Przypadnienie (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) przypadnienie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 20.06.2024 r.