nyedzela

<D>ominica vlg. nyedzela XV p. post. RozOss I 72rb

Wyraz hasłowy Niedziela Hasło konkordancji Dominica
Wyraz(y) w transliteracji nyedzela Podstawa glosowania <d>ominica
Język wyrazu obcego łaciński
1845

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 72
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 47

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Niedziela (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) niedziela
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.