czep

<D>ucillus ductilogus dorcillus omnia idem significant vlg. czep XV p. post. RozOss I 73rb

Wyraz hasłowy (Czop) Hasło konkordancji Ducillus
Wyraz(y) w transliteracji czep Podstawa glosowania <d>ucillus, ductilogus, dorcillus
Język wyrazu obcego łaciński
1848

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 73
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 34

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Czop) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Czep
Forma (w transkrypcji) czep
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 8.12.2023 r.