sdradlyvy

Dolosus id est insidiosus malignus arglistig sdradlyvy ca 1500 WokLub 42v

Wyraz hasłowy Zdradliwy Hasło konkordancji Dolosus
Wyraz(y) w transliteracji sdradlyvy Podstawa glosowania dolosus
Język wyrazu obcego łaciński
1851
Komentarz paleograficzny Błędnie wydrukowany wyraz insidiosas poprawiony przez glosatora (skrót us nadpisany nad przekreśloną literą a); uszkodzenie papieru w miejscu pierwszej litery wyrazu arglistig.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 42
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 14

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Zdradliwy (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) zdradliwy
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 133.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 133.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.