blona

*<E>mphastrum blona vlg. vocatur XV p. post. RozOss I 77rb

Wyraz hasłowy Błona Hasło konkordancji Emplastrum
Wyraz(y) w transliteracji blona Podstawa glosowania *<e>mphastrum
Język wyrazu obcego łaciński
1852

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 77
Folio/kolumna rb
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 7

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Błona (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) błona
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem PF V 14.

Bibliografia

Brückner A. 1895: Z rękopisów petersburskich, cz. II: Średniowieczne słownictwo polskie, „Prace Filologiczne” V, s. 14.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 24.06.2024 r.