*myecz

Cvprum vlg. [[me]] myecz *meydz 1442 WokRacz 84v

Wyraz hasłowy Miedź Hasło konkordancji Cuprum
Wyraz(y) w transliteracji *myecz Podstawa glosowania cvprum
Język wyrazu obcego łaciński
1857
Komentarz paleograficzny Wyraz meydz to przykład oznaczania przez kopistę miękkości m'.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 84
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 26

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Miedź (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) miedź
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.