liska

<E>ruca (...) est vermis ollera rodens liska Et dicitur ab errodendo... XV p. post. RozOss I 79vb

Wyraz hasłowy Liszka Hasło konkordancji Eruca
Wyraz(y) w transliteracji liska Podstawa glosowania <e>ruca
Język wyrazu obcego łaciński
1873
Komentarz paleograficzny Polski wyraz zapisany na prawym marginesie tuż przy wyrazie vermis.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 79
Folio/kolumna vb
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 17

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Liszka (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) liszka
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 22.07.2024 r.