examenth

Examentum pannus est sericus proprie est examenth ab ex sex et mitos licium uel filum quasi pannus ex sex liciis contextus XV p. post. RozOss I 82ra

Wyraz hasłowy (Aksamit) Hasło konkordancji Axamentum
Wyraz(y) w transliteracji examenth Podstawa glosowania examentum
Język wyrazu obcego łaciński
1879
Komentarz paleograficzny W wyrazie examenth skrót na literę n w postaci łuczka przesunięty nad literę m.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 82
Folio/kolumna ra
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 28

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Aksamit) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Eksamient
Forma (w transkrypcji) eksamient
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.
Glosa pominięta przez wydawcę.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 7.12.2023 r.