dzyky kon

Dromedus vel dromeda est quoddam genus camelorum horz dzyky kon vel rychlonog ca 1500 WokLub 43r

Wyraz hasłowy Koń Hasło konkordancji Dromedus
Wyraz(y) w transliteracji dzyky kon Podstawa glosowania dromedus, dromeda
Język wyrazu obcego łaciński
1880
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosa horz zapisana inną ręką niż dzyky kon vel rychlonog na p. marg.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 43
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 6

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Dziki (przymiotnik)
Forma (w transkrypcji) dziki
Część mowy przymiotnik
Fleksem przymiotnik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Stopień równy
Typ odmiany złożona
Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Koń (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) koń
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem 31.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 16, 31.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.04.2024 r.