horz

Dromedus vel dromeda est quoddam genus camelorum horz dzyky kon vel rychlonog ca 1500 WokLub 43r

Wyraz hasłowy (Orz) Hasło konkordancji Dromedus
Wyraz(y) w transliteracji horz Podstawa glosowania dromedus, dromeda
Język wyrazu obcego łaciński
1881
Komentarz paleograficzny Na l. marg. glosa horz zapisana inną ręką niż dzyky kon vel rychlonog na p. marg.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 43
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 6

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Orz) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Horz
Forma (w transkrypcji) horz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem 22.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 22.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 12.07.2024 r.