pilch

Item cuniculin<u>s (...) id est vestis uel pellis de cutte istius animalis facta vlg. pilch 1450 RozKap 50v

Wyraz hasłowy Pilch Hasło konkordancji Cuniculinus
Wyraz(y) w transliteracji pilch Podstawa glosowania cuniculin<u>s
Język wyrazu obcego łaciński
1887
Komentarz paleograficzny

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 50
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Pilch (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) pilch
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RpKapKr.
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Bibliografia

Polkowski I. 1884: Katalog rękopisów kapitulnych Katedry Krakowskiej, „Archiwum do Dziejów Literatury i Oświaty w Polsce”, t. III, Kraków, s. 163.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.