szkappa

Paredius in eodem sensv id est vilis equus vlg. szkappa XV p. post. RozOss III 170v

Wyraz hasłowy Szkapa Hasło konkordancji Paredius
Wyraz(y) w transliteracji szkappa Podstawa glosowania paredius
Język wyrazu obcego łaciński
1890

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 170
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 27

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Szkapa (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) szkapa
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.07.2024 r.