dryąkew

Tiriaca (...) est confectio quedam uel est nobilissima medicina anthidotum serpentum quuo pelluntur Et dicitur a tirus id est serpens vlg. dryąkew 1440 RozPaul 260v

Wyraz hasłowy (Driakiew) Hasło konkordancji Tiriaca
Wyraz(y) w transliteracji dryąkew Podstawa glosowania tiriaca
Język wyrazu obcego łaciński
1898

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 260
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 9

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Driakiew) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Dryjakiew
Forma (w transkrypcji) dryjakiew
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 3.12.2023 r.