acz

Dummodo alsz lang yesth thak acz ca 1500 WokLub 43r

Wyraz hasłowy Acz Hasło konkordancji Dummodo
Wyraz(y) w transliteracji acz Podstawa glosowania
Język wyrazu obcego łaciński
1905

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 43
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 25

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Acz (spójnik)
Forma (w transkrypcji) acz
Część mowy spójnik
Fleksem spójnik podrzędny

Uwagi

Glosa opuszczona przez wydawcę (por. Teki Erzepkiego - BRacz rkps 1278).
W Sstp poświadczenie nie zostało wykorzystane.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 6.12.2023 r.