br<z>osth

Ebanus est quedam arbor inconbustibilis. Versus: Ebanus est arbor quam nullus concremat ardor br<z>osth vel vyaz ca 1500 WokLub 43v

Wyraz hasłowy Brzost Hasło konkordancji Ebenus
Wyraz(y) w transliteracji br<z>osth Podstawa glosowania ebanus
Język wyrazu obcego łaciński
1914
Komentarz paleograficzny W tekście glosa zapisana w postaci brosth. Zapis uzupełniono wg zasad Sstp, tzn. w zabytkach do 1455 r. pozostawiano r, w zabytkach w ciągu chronologicznym od BZ do Skargi włącznie poprzedzano dany wyraz gwiazdką *, w zabytkach datowanych od XV p. post. do 1500 r. – uzupełniano z w nawiasie ostrym.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 43
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 8

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Brzost (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) br<z>ost
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 6.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 6.
Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1953: Rośliny polskie. Opisy i klucze do oznaczania wszystkich gatunków roślin naczyniowych (...), Warszawa.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 30.11.2023 r.