zarloczthwo

Edacitas fressigkeit zarloczthwo ca 1500 WokLub 43v

Wyraz hasłowy Żarłoctwo Hasło konkordancji Edacitas
Wyraz(y) w transliteracji zarloczthwo Podstawa glosowania edacitas
Język wyrazu obcego łaciński
1925

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 43
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 29

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Żarłoctwo (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) żarłoctwo
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba podwójna
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 137.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 137.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.03.2024 r.