prasza

Torcular est instrvmentum ad exprimendum vinum Invenitur eciam torculare in eodem sensu Et torcular (...) vlg. prasza uel lyszycza po maszoweczku 1440 RozPaul 261v

Wyraz hasłowy Prasa Hasło konkordancji Torcular
Wyraz(y) w transliteracji prasza Podstawa glosowania torcular, torculare
Język wyrazu obcego łaciński
1926

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 261
Folio/kolumna v
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 2

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Prasa (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) prasa
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp wydrukowano ten cytat z błędnym datowaniem 1444.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.12.2023 r.