vylozycz

Edisserare id est valde sapienter loqui vylozycz ca 1500 WokLub 43v

Wyraz hasłowy Wyłożyć Hasło konkordancji Edisserare
Wyraz(y) w transliteracji vylozycz Podstawa glosowania edisserare
Język wyrazu obcego łaciński
1930
Komentarz paleograficzny Na d. marg. dopisany przykład użycia: vnde Mathei XV: Edissere nobis parabolam istam etc. (Mat 15, 15) zapisany tym samym atramentem, co glosa.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 43
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 38

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Wyłożyć (czasownik)
Forma (w transkrypcji) wyłożyć
Część mowy czasownik
Fleksem bezokolicznik
Aspekt dokonany
Wokaliczność niewokaliczna
Forma lub konstrukcja czasownikowa bezokolicznik
Strona czynna

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 125.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 125.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 2.03.2024 r.