spunth

Dolatrum spunth 1450 RozKap 59r

Wyraz hasłowy Szpunt Hasło konkordancji Dolatrum
Wyraz(y) w transliteracji spunth Podstawa glosowania dolatrum
Język wyrazu obcego łaciński
1933

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 59
Folio/kolumna r
Umiejscowienie marginalne - prawy margines
Wiersz 12

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Szpunt (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) szpunt
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem RpKapKr (z podstawą glosowania w błędnej postaci delabrum).
Glosa pominięta przez wydawców.
W Sstp wykorzystano rękopiśmienne ekscerpty Jana Łosia.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 21.02.2024 r.