oddalenye

Abiectio id est recessio abwerffung oder verschmehung oddalenye vel ponyzenye ca 1500 WokLub 1v

Wyraz hasłowy Oddalenie Hasło konkordancji Abiectio
Wyraz(y) w transliteracji oddalenye Podstawa glosowania abiectio
Język wyrazu obcego łaciński
195
Komentarz paleograficzny Glosy oddalenye vel ponyzenye zapisane na lewym marginesie. Na prawym marginesie powtórzona glosa oddalenye (tą samą ręką).

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 1
Folio/kolumna v
Umiejscowienie marginalne - lewy margines
Wiersz 16

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Oddalenie (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) oddalenie
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj nijaki

Uwagi

W Sstp wydrukowano ze skrótem Erz 55.

Bibliografia

Erzepki B. 1908: Przyczynki do średniowiecznego słownictwa polskiego. I. Glosy polskie wpisane do łacińsko-niemieckiego słownika drukowanego w roku 1490, “Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego” XXXIV, s. 55.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 18.06.2024 r.