barzcz

Celidonia herba quedam barzcz 1442 WokRacz 69r

Wyraz hasłowy (Barszcz) Hasło konkordancji Celidonia
Wyraz(y) w transliteracji barzcz Podstawa glosowania celidonia
Język wyrazu obcego łaciński
1962

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 69
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 31

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego (Barszcz) (rzeczownik)
Transkrypcja formy podstawowej wariantu Barzcz
Forma (w transkrypcji) barzcz
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj męski
Uwagi Nazwa została błędnie wpisana przez pisarza lub kopistę.

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Bibliografia

Rostafiński J. 1900: Średniowieczna historia naturalna w Polsce, cz. I, Kraków.
Rostafiński J. 1900: Słownik polskich imion rodzajów oraz wyższych skupień roślin poprzedzony historyczną rozprawą o źródłach, Kraków.
SłśCz, t. I.
Machek V. 1954: Česká a slovenská jména rostlin, Praha.
Makowiecki S. 1936: Słownik botaniczny łacińsko-małoruski, Kraków. /LW/.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 17.07.2024 r.