szcząnwa

Cimex est vermis parws et fetidus vlg. pluszqua uel szcząnwa 1442 WokRacz 73r

Wyraz hasłowy Ścianwa Hasło konkordancji Cimex
Wyraz(y) w transliteracji szcząnwa Podstawa glosowania cimex
Język wyrazu obcego łaciński
1964
Komentarz paleograficzny Pozornie a w wyrazie szczanwa jest przekreślone, co wskazywałoby na nosówkę, ale ten pisarz całkiem nieoczekiwanie lubi “ozdabiać” litery lub wyrazy ukośnymi kreskami, co wprowadza w błąd lektora rękopisu. Zdecydowanie czytam tę glosę ścianwa, co komponuje się z miejscem bytowania pluskwy.

Lokalizacja wyrazu w rękopisie

Karta/strona karta
Numer 73
Folio/kolumna r
Umiejscowienie wewnętrzne
Wiersz 12

Opis gramatyczny

Transkrypcja formy podstawowej wyrazu hasłowego Ścianwa (rzeczownik)
Forma (w transkrypcji) ścianwa
Część mowy rzeczownik
Fleksem rzeczownik
Liczba pojedyncza
Przypadek mianownik
Rodzaj żeński

Uwagi

W Sstp brak tego cytatu.

Jak cytować?
Ewa Deptuchowa, Mariusz Frodyma, Katarzyna Jasińska, Magdalena Klapper, Dorota Kołodziej, Mariusz Leńczuk, Ludwika Szelachowska-Winiarzowa, Zofia Wanicowa, Rozariusze z polskimi glosami. Internetowa baza danych, red. nauk. Ewa Deptuchowa, oprac. inf. Maciej Godny, https://rozariusze.ijp.pan.pl, stan z dnia: 28.02.2024 r.